Seminar Discovery of Bekam

seminar-dan-temu-kangen

Lembaga Kursus dan Pelatihan Assabil telah berkiprah di Indonesia lebih dari 10 Tahun. Dalam kurun waktu tersebut, LKP Assabil mengadakan Pelatihan Hijamah sebanyak 125 Angkatan, belum termasuk dengan Pelatihan Diagnosa Iridologi, yang telah meluluskan lebih dari 21.000 Alumni di Seluruh Indonesia, Malaysia, dan Brunei.

Iqra' dan Jangan Berhenti Membaca

iqra-iqra

Ini bukan sedang jualan buku, tapi sekedar pancingan kepada siapa pun pemerhati Thibb Nabawi untuk senantiasa iqra’ dan iqra’. Terus membaca. Apa yang dibaca? Tentu saja buku. Buku apa? Buku apa pun yang bermanfaat, dan inilah di antara buku-buku di perpustakaan Assabil. Belum lagi beberapa buku yang belum dikeluarkan. Di Maktabah Asy-Syamilah ada lebih dari 70 kitab dan juga beberapa kitab hasil download.

Kata Mutiara Dari Guru Kami

kontak Ust. Kathur Suhardi
Berani mati tak takut hidup, Berani hidup tak takut mati, Takut hidup mati aja!.
kontakUstz. Aminah Syafa'ah
Kekerasan tidak menyelesaikan masalah, bahkan cenderung menambah masalah

"Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian. Melainkan, yang beriman dan beramalan shaleh. Dan yang mewasiatkan kebenaran, Dan yang mewasiatkan kesabaran."

Al-Ashr 1-5